Sunday, April 11, 2021
Search

Φοιτητική Χορηγία

Ενώπιον μας για άλλη μια φορά το νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Το εν λόγο νομοσχέδιο ουσιαστικά εισάγει άδικες ρήτρες, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό της ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα  με το νομοσχέδιο καταργείται το κατά κεφαλή εισόδημα το οποίο ίσχυε μέχρι σήμερα ως κριτήριο για τους δικαιούχους λήπτες του φοιτητικού πακέτου. Πλέον, προβλέπεται ότι θα λαμβάνει υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα. Συγκεκριμένα μια οικογένεια οι οποία έχει 2 τέκνα θα δικαιούται να λάβει φοιτητικό πακέτο εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν ξεπερνά τις  39000 ενώ οικογένειες με 3 και πάνω τις  59000. Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και για τη φοιτητική χορηγία για την οποία προβλέπεται ότι ένας φοιτητής θα δικαιούται να λάβει φοιτητική χορηγία εφόσον το ακαθάριστο εισόδημα τις οικογένειας δεν ξεπερνά τις  59000, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ούτε πόσα μέλη έχει η οικογένεια, ούτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνικοοικονομική παράμετρο.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι δικαιούχος της φοιτητικής χορηγίας θα είναι άτομο του οποίου η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας του δεν ξεπερνά τα  €1.2 εκατομμύρια σύμφωνα με τις τιμές των εκτιμήσεων του κτηματολογίου του 2013. Έχουν ήδη δει το φως τις δημοσιότητας εκατοντάδες ενστάσεις  και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τιμολόγησης των ακινήτων του 2013 ήταν υπερεκτιμημένες και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην αγοραστική αξία των ακινήτων. Επιπλέον δεν λαμβάνεται υπόψη παράλληλα και τυχών στεγαστικό δάνειο της οικογένειας. Από τη στιγμή που δημιουργείτε αυτό το πρόβλημα θεωρούμε σωστό ότι το Υπουργείο οφείλει να μας πληροφορήσει για το ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι θα αποκλειστούν από τη λήψη της φοιτητικής χορηγίας εάν ισχύσει τελικά η πρόνοια αυτή.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους Ευρωπαίους πολίτες για τους οποίους προβλέπεται ότι στο εξής θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν φοιτητική χορηγία υπό την προϋπόθεση ότι θα διαμένουν για τουλάχιστο 5 χρόνια προηγουμένως στη Κύπρο. Κατά την άποψη μας με την πρόνοια αυτή ουσιαστικά αποκόπτεται οι φοιτητική χορηγία από το σύνολο των Ευρωπαίων συμφοιτητών μας.

Ένα άλλο σημείο το οποίο χρίζει άμεσης τροποποίησης είναι η πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις για τη φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Το μεν φοιτητικό πακέτο δίδεται με τη φιλοσοφία να βοηθήσει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρόνιας σε υλικά πρώτης ανάγκης(σίτιση, στέγαση, βιβλία, ηλεκτρονικό υπολογιστή). Θεωρούμε ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το Δεκέμβριο εκάστης ακαδημαϊκής χρονιάς, ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους φοιτητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Θα πρέπει να μας ξεκαθαριστεί τη θα γίνεται με το αδιανέμητο κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας και κατά πόσο αυτό θα προστίθεται στο κονδύλι για το φοιτητικό πακέτο.
Τέλος θεωρούμε ότι οι λήπτες της φοιτητικής χορηγίας θα πρέπει να έχουν και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν κόμιστρα στα λεωφορεία, και για αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία μιας σχετικής κάρτας, οι οποία θα καλύπτει της 2 αυτές ανάγκες.

Ως ΔΚΦ ΑΓΩΝΑΣ Πανεπιστημίου Κύπρου τασσόμαστε ενάντια στο εν λόγο νομοσχέδιο το οποίο υποδηλώνει την αντιφοιτητική στάσης της κυβέρνησης. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι κυβερνώντες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνοοικονομική κατάσταση κάθε φοιτητή και να μην αντιμετωπίζουν αυτών ως ένα αριθμό. Οι ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού χρειάζονται την στήριξη μας. Σε μια εποχή όπου πολλοί από τους συμφοιτητές μας δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να σπουδάσουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους, οι κυβερνόντες οφείλουν να τους στηρίξουν με κάθε μέσο και όχι να τους τσουβαλιάζουν.

Καλούμε όλους τους βουλευτές να απορρίψουν το άδικο αυτό νομοσχέδιο, προστατεύοντας έτσι το φοιτητικό κίνημα. Καλούμε δε τον υπουργό Παιδείας και γενικότερα το κυβερνητικό σχήμα να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο και να επανέλθει, εάν το επιθυμεί, με νέο νομοσχέδιο, μετά φυσικά από την απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση με τα οργανωμένα σύνολα των επηρεαζόμενων προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κοινωνοοικονομικές και οικογενειακές παραμέτρους.

Copyright 2021 by Δημοκρατική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών ΑΓΩΝΑΣ   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
child porn fuck google child porn google child sex larry page porn whatch child porn