Sunday, April 11, 2021
Search

Ιδεολογία

Στην εποχή μας παρατηρούμε μια κρίση ιδεολογιών, μια σύγχυση ιδεών που οδηγεί τον ίδιο τον άνθρωπο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Μέσα σ’ αυτή την εποχή των κάλπικων ιδεολογιών, των νόθων και συμβιβασμένων ιδεών, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να υπάρξει ένα κίνημα με σαφείς και ορθούς προσανατολισμούς ικανό να οδηγήσει στο σωστό δρόμο και τους υπόλοιπους. Το κίνημα αυτό υπάρχει και είναι το Σοσιαλιστικό, το κίνημα που στο Κυπριακό φοιτητικό κόσμο αντιπροσωπεύει ο Αγώνας.

Η Δημοκρατική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών ΑΓΩΝΑΣ επέλεξε συνειδητά να υπηρετήσει τους Κύπριους φοιτητές, τον Κυπριακό λαό στο σύνολο του, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, από το δυσκολότερο, το πιο απαιτητικό και το πλέον αγωνιστικό μετερίζι… Επέλεξε συνειδητά τον σοσιαλισμό, την επανάσταση, τη ρήξη με το σαθρό κατεστημένο.
Η ιδεολογία που πρεσβεύει ο Αγώνας, είναι η ιδεολογία του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, αποτελεί τη σύγχρονη αριστερά, με σαφή ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και με τους κοινωνικούς θεσμούς να καθοδηγούνται προς προστασία των μη προνομιούχων, προς συγκράτηση της ασύδοτης εκμετάλλευσης εθνικών πόρων και δυνατοτήτων, προς συνεχή μείωση του χάσματος κατανομής τεχνογνωσίας και κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας σκέψης και πρακτικής, βρίσκεται ο άνθρωπος ως ξεχωριστή προσωπικότητα, με δικαίωμα στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την οικονομική ευημερία αλλά και ως μέλος μιας κοινωνίας με σεβασμό στους θεσμούς, την αξιοκρατία, το περιβάλλον και τις επερχόμενες γενεές.
Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση του δημοκρατικού σοσιαλισμού, είναι η εμπλοκή του πολίτη στη διαμόρφωση των κοινωνικών θεσμών και στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. Η γνώση, οι στόχοι, η άποψη για το ευρύτερο κοινωνικό σχήμα είναι αυτό που επιδιώκουμε για τον κάθε πολίτη. Να έχει ο καθένας ολοκληρωμένη κοσμοθεώρηση, ολοκληρωμένη προσέγγιση.Στόχος μας είναι η καταστολή κάθε μορφής ανισοτήτων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής στα κοινά, η ικανοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ίση πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία, την απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές. 

Επιδίωξη μας δεν είναι η ισοπέδωση αλλά ο μετασχηματισμός της κυπριακής κοινωνίας σε κοινωνία δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, ευημερίας και ανάπτυξης.
Ως Κίνηση Σοσιαλιστική και Δημοκρατική, θεωρούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνική ευημερία. Πιστεύουμε στην ορθότητα της κρατικής παρέμβασης στην ελεύθερη αγορά, με μέτρα όμως που να τη διορθώνουν χωρίς να την υποκαθιστούν, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και επιθυμητής κατανομής του εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψιν και τα άτομα που λόγω ηλικίας, ασθένειας ή ειδικών αναγκών δε συμμετέχουν στην παραγωγή, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος όπως και της ίδιας της αγοράς από μονοπωλιακές τάσεις. Η φορολογική πολιτική επίσης και οι δημόσιες δαπάνες, πρέπει να αποφασίζονται με κριτήριο την καταλληλότητα τους για την προώθηση των στόχων της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Σημασία για εμάς δεν έχει η ποσότητα αλλά η ποιότητα του κράτους: πρέπει να είναι αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαιο. Προσβλέπουμε σε ένα κράτος πρόνοιας, όχι σε ένα κράτος περιορισμών και απαγορεύσεων. Προσβλέπουμε σε ένα κράτος που νοιάζεται για το σύνολο των πολιτών του όχι για την «ελιτ». Προσβλέπουμε σε ένα κράτος που θα ευημερεί επειδή ευημερούν οι πολίτες του. 

Η Κίνηση μας, αγωνίζεται πριν και πρώτα απ’ όλα για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, διεκδικεί τα αυτονόητα για την πατρίδα μας: Κύπρο ενιαία, Ανεξάρτητη,  Δημοκρατική, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες θα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού από όλους, χωρίς εκπτώσεις από τα όσα απολαμβάνει κάθε ελεύθερος πολίτης οπουδήποτε στη γη.

Ως Φοιτητική Κίνηση, άμεση προτεραιότητά μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των φοιτητών. Για το λόγο αυτό έχουμε απόψεις και προτάσεις στο κάθε θέμα που μας αφορά και φροντίζουμε να διεκδικούμε χωρίς υποχωρήσεις μπροστά σε κανένα, όσα θεωρούμε αναγκαία για τον Φοιτητή. Διαμορφώνουμε προτάσεις θέσεις και λύσεις για προβλήματα που σας απασχολούν και τις διαμορφώνουμε μαζί σας!


Copyright 2021 by Δημοκρατική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών ΑΓΩΝΑΣ   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
child porn fuck google child porn google child sex larry page porn whatch child porn